+381(0)11 22 870 22 | 062 323 423

SARAJEVO IZLET

Sa fakultativnom posetom Vrela Bosne


 • Polazak iz Beograda oko 23:50 časova (tačno vreme i mesto polaska autobusa biće poznato dan pred putovanje). Noćna vožnja kroz Srbiju i Bosnu, sa usputnim pauzama za osveženje I granične formalnosti. 

 • Dolazak u Sarajevo u jutarnjim časovima. Po dolasku razgledanje turističkog jezgra u pratnji lokalnog vodiča- Baščaršija,mostovi na Miljacki, Alpašino polje, Grabavica, Marijin dvor, Skenderija, Narodno pozorište, Gradska većnica, Inat kuća,Trg Sebilj,Kazandžiluk ulica,Baščaršijska džamija, stara pravoslavna crkva, jevrejski hram i sinagoga. Slobodno vreme za individualne aktivnosti.  Fakultativni odlazak do Vrela Bosne. U kasnim popodnevnim časovima polazak za polazak za Srbiju.

 • Dolazak u Beograd u kasnim večernjim / ranim jutarnjim satima.

  *Napomena:zbog mogućih dužih zadržavanja na graničnim prelazima, radova na putu ili iznenadnih nepredviđenih dešavanja I preusmeravanja u saobraćaju postoji mogućnost da dolazak na destinaciju ili povratak u Beograd bude kasniji od planiranog.

Aranžman obuhvata:

 • Prevoz autobusom turističke klase (klima,video –audio oprema)
 • Obilaske prema programu
 • Usluge lokalnog vodiča
 • Organizaciju i vodstvo puta

 

Aranžman ne obuhvata:

 • Individualne troskove, ulaznice za individualne posete muzejima, lični troškovi I ostale nepomenute usluge.
 • Fakultativni izlet ( za realizaciju fakultativnog izleta potrebno je minimum 25 putnika):
 • Fakultativni odlazak do Vrela Bosne                                   - 5 evra
 • Putno zdravstveno osiguranje                                   120,00 dinara po osobi /po danu

Program je rađen na bazi najmanje prijavljenih 55 plativih putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator putovanja zadržava pravo da otkaže aranžman I o tome obavesti prijavljene putnike najkasnije 5 dana pre objavljenog datuma polaska. Agencija zadržava pravo izmene u program putovanja/ redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti I više sile.Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja Bg turs plus, licenca OTP 47/2015. Za ovo putovanje važe Opšti uslovi putovanja Organizatora.Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem Agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama Agencije. Potpisivanjem ugovora o putovanju, putnik potvrdjuje da mu je urucena potvrda garancije putovanja I da u celosti prihvata posebne uslove Milenijum osiguranja a.d.o., Beograd.Potvrda se odnosi na sve putnike koji su obuhvaceni ugovorom o putovanju pod navedenim brojem. Osoba zaduzena za prijem reklamacija u agenciji: Jelena Radisavljevic, 011 2287022, e mail: bgtursplus@gmail.com, KnezaViseslava 63, Vidikovac, Beograd.

Priijavite se za "SARAJEVO IZLET"BGTURS+ agencija će Vas kontaktirati u roku od 24h od prijema Vaše prijave!