+381(0)11 22 870 22 | 062 323 423

PARNDORF - DAN RASPRODAJE

Odmorite se kupujući u jednom od najvećih i najpovoljnijih tržnih centara Austrije!!


  • Polazak iz Beograda oko 20:00 h (tačno mesto i vreme biće poznato dan pred putovanje) I iz Novog Sada sa parkinga kod Lokomotive oko 21:15 h . Noćna vožnja kroz Mađarsku do Austrije sa usputnim pauzama.

  • Dolazak u tržni centar Parndorf u jutarnjim satima. Slobodno vreme za shopping. Polazak iz Parndorfa ka Srbiji oko 22:00 casova.

  • Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima.

    Napomena: zbog mogućih dužih zadržavanja na graničnim prelazima, radova na putu ili iznenadnih nepredviđenih dešavanja i preusmeravanja u saobraćaju postoji mogućnost da dolazak na destinaciju ili povratak u Beograd bude kasniji od planiranog. 

   Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu evra za efektivu UniCredit banke.      

ARANŽMAN OBUHVATA:                                 

- prevoz autobusom na navedenoj relaciji    

- usluge vodiča tokom putovanja                 

- poseta tržnom centru Parndorf                   

- agencijske troškove

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA

- individualne troškove

- međunarodno putno zdravstveno osiguranje – mogucnost doplate u Agenciji

 

Napomena ( Na granici se čeka obrada podataka za taks free ).

 

Posebne napomene:

 

POVRAĆAJ PDV-A, PRAVA I OBAVEZE

 

Na graničnom prelazu se čeka overa dokumenata za povraćaj PDV-a (Tax Free ili AFA). Da  bi putnik stekao pravo na povraćaj pdv-a, potrebno je da iznos na jednom fiskalnom računu bude minimum 75,01 eur.

 U samom objektu gde putnik dobije racun u obavezi je da naglasi da zeli povracaj pdv-a – upravo da bi od samog prodavca dobio popunjen obrazac koji je potreban uz sam fiskalni račun.

Prodavac može sam izdati popunjen obrazac ili uputiti putnika da obrazac zatraži u Global Blue Tax Free objektu koji se nalazi u kompleksu Parndorfa.

Obavezno uraditi kopije računa I obrazaca.

Na mađarskom graničnom prelazu svi putnici će dobiti informacije od vodiča o samoj proceduri overe dokumenata.

Ovim putem se obaveštavaju svi putnici koji vrše povraćaj Pdv-a, da carina Republike Srbije ima pravo da ocarini robu čija vrednost prelazi 100 eur-a, tako što se na licu mesta plaća 33% vrednosti robe.

 

 

Organizator putovanja Bg turs plus, licenca OTP 47/2015. Za ovo putovanje važe Opšti uslovi putovanja Organizatora. Program je rađen na bazi najmanje prijavljenih 55 plativih putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator putovanja zadržava pravo da otkaže aranžman I o tome obavesti prijavljene putnike najkasnije 5 dana pre objavljenog datuma polaska. Agencija zadržava pravo izmene u program putovanja/ redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti I više sile.

Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem Agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama Agencije. Potpisivanjem ugovora o putovanju, putnik potvrdjuje da mu je urucena potvrda garancije putovanja I da u celosti prihvata posebne uslove Triglav osiguranja a.d.o., Beograd. Potvrda se odnosi na sve putnike koji su obuhvaceni ugovorm o putovanju pod navedenim brojem. Osoba zaduzena za prijem reklamacija u agenciji: Jelena Radisavljevic, 011 2287022, e mail: bgtursplus@gmail.com, Kneza Viseslava 63, Vidikovac, Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Priijavite se za "PARNDORF - DAN RASPRODAJE"BGTURS+ agencija će Vas kontaktirati u roku od 24h od prijema Vaše prijave!