+381(0)11 22 870 22 | 062 323 423

BEČ IZLET

PROŠETAJTE CARSKIM ULICAMA I UŽIVAJTE!!!


 • Polazak iz Beograda oko 21:30 h I iz Novog Sada sa parkinga kod Lokomotive oko 22.45 h (tačno vreme I mesto polaska autobusa biće poznato dan pred putovanje). Noćna vožnja kroz Mađarsku sa usputnim pauzama.
 • Dolazak u Austriju u jutarnjim satima. Zaustavljanje u outlet centru Parndorf radi putnika koji žele da provedu dan u kupovini. Nastavak vožnje ka Beču. Panoramsko razgledanje grada uz pratnji vodiča: Schwarzenberg trg, Opera,  Hofburg, trg Marije Terezije, Parlament, Rathaus, Univerzitet…

  Sledi šetnja kroz pešacku zonu: Katedrala Sv. Ištvana, Stefansplatz, Kertnestrasse, Graben…

  Slobodno vreme za kafu, Mozzart kugle, Saher tortu…

  Postoji mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do dvorca Šenbrun.

  Polazak iz Beča u ranim večernjim časovima. U povratku zaustavljanje po putnike koji su ostali u outlet centru Parndorf. Nastavak puta ka Srbiji.

 • Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima. Kraj usluga.

   

  *Napomena: zbog mogućih dužih zadržavanja na graničnim prelazima, radova na putu ili iznenadnih nepredviđenih dešavanja  I preusmeravanja u saobraćaju postoji mogućnost da dolazak na destinaciju ili povratak u Beograd bude kasniji od planiranog.

ARANŽMAN OBUHVATA:                                 

 -prevoz autobusom na navedenoj relaciji                  

 -usluge vodiča tokom putovanja 

- agencijske troškove                                                     

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

-individualne troškove

- fakultativni izlet do dvorca Šenbrun       –cena 7.50 eura po osobi (minimum 30 putnika)

- ulaznica za razgledanje unutrašnjih prostorija dvorca Šenbrun – oko 12 evra po osobi

- međunarodno zdravstveno osiguranje  -120,00 dinara po osobi/po danu

 

 

Program je rađen na bazi najmanje prijavljenih 55 plativih putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator putovanja zadržava pravo da otkaže aranžman I o tome obavesti prijavljene putnike najkasnije 5 dana pre objavljenog datuma polaska. Agencija zadržava pravo izmene u program putovanja/ redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti I više sile.

Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja Bg turs plus, licenca OTP 47/2015. Za ovo putovanje važe Opšti uslovi putovanja Organizatora. Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem Agencija ne snosi odgovornost.

Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama Agencije.

Potpisivanjem ugovora o putovanju, putnik potvrdjuje da mu je urucena potvrda garancije putovanja I da u celosti prihvata posebne uslove Milenijum osiguranja a.d.o., Beograd. Potvrda se odnosi na sve putnike koji su obuhvaceni ugovorm o putovanju pod navedenim brojem. Osoba zaduzena za prijem reklamacija u agenciji: Jelena Radisavljevic, 011 2287022, e mail: bgtursplus@gmail.com, Kneza Viseslava 63, Vidikovac, Beograd.

Priijavite se za "BEČ IZLET"BGTURS+ agencija će Vas kontaktirati u roku od 24h od prijema Vaše prijave!