+381(0)11 22 870 22 | 062 323 423

8 dana na Krfu u top sezoni

Hotel „Banbus“ - nalazi se u zelenoj zoni Ipsosa, na oko 700 metara od plaže.
od 95

Hotel „Banbus“ - nalazi se u zelenoj zoni Ipsosa, na oko 700 metara od plaže. Smešten u mirnom delu ostrva, sa velikim travnatim dvorištem, hotel raspolaže 1/2 i 1/3 i 1/3+1 family sobama sa terasama. Svaka soba opremljena je sefom, frižiderom, TV, klimom ( doplata 5eura dnevno) .

Hotel poseduje recepciju, restoran, kao i bazen sa koktel barom. Posteljina i peškiri se menjaju na 5 dana. Gostima je na raspolaganju prostran parking ispred hotela, kao i wifi.

 

Preuzmite cenovnik (.pdf)

Molimo preuzmite cenovnik na linku iznad!

Način plaćanja:Cena aranžmana je izražena u eurima, plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu evra za efektivu UniCredit banke na dan uplate. Akontacija 30% prilikom prijavljivanja, a ostatak do pune cene aranžmana neophodno je uplatiti najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje.

 

POPUSTI I DOPLATE

  • dete do 2 godine –gratis u zajedničkom ležaju 
  • dete od 2-7 godina u zajedničkom ležaju plaća 50% cene iz tabele smeštaja; zajednički ležaj može koristiti samo jedno dete do 7 godina sa odraslom osobom ili dvoje dece do 7 godina.
  • doplata za 1/1 –  70 % od cene aranžmana po osobi. 
  • ne postoji opcija doplate za večeru.
  • doplata za dodatno sedište u autobusu za sve putnike koji koriste uslugu paket aranžmana je 40 eur/po osobi.

 

SMEŠTAJ: Podrazumeva smeštaj u hotelu u 1/2, 1/3 i 1/3+1 family soba na bazi 7 noćenja sa doručkom. Hotelska soba nema čajnu kuhinju. 

SOPSTVENI PREVOZ: Za sopstveni prevoz cena aranžmana se umanjuje 10 € / osobi. 

 

PROGRAM PUTOVANJA (ZA PUTNIKE KOJI KORISTE AUTOBUSKI PREVOZ) :
1.dan – Polazak iz Beograda oko 15:00h. Tačno vreme i mesto polaska autobusa biće poznato dan,dva pred put. Putovanje autoputem Beograd – Niš sa povremenim pauzama i sakupljanjem putnika.Nastavak putovanja preko Makedonije i Grčke, sa zaustavljanjem radi graničnih formalnosti. Noćna vožnja.
2 – Dolazak u mesto odredišta u prepodnevnim satima i smeštaj u izabrane objekte od 14:00h. 

Od 2.dana do poslednjeg dana ugovorenog boravka — Boravak na bazi izabrane usluge i ugovorenog broja dana.
8.dan – Napuštanje hotela do 09:00h. Slobodno vreme do polaska za Srbiju. Informaciju o tačnom vremenu i mestu polaska dobićete na licu mesta. 
9.dan – Dolazak u Beograd na mesto polaska u prepodnevnim časovima. Kraj usluge.

 

ARANŽMAN OBUHVATA: 
• smeštaj u Hotelu „BANBUS“ 2* u 1/2, 1/3 i 1/3+1(4.ležaj je krevet na sprat) sobama na bazi 7 noćenja sa doručkom (švedski sto)
• Prevoz autobusom turističke klase audio/video opremom
 na relaciji Beograd–Krf–Beograd ... 
• usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera tokom boravka; 
• troškove organizacije i vođstvo puta- stručnog turičkog pratioca ;

* korišćenje bazena i ležaljki je besplatno

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

  •  Međunarodno putno zdravstveno osiguranje 
  •  Boravišna taksa Od 01.01.2019. u hotelima predviđeno je naplaćivanje boravišnih taksi. Iznos će se razlikovati prema kategorizaciji hotela. Cene se odnose po smeštajnoj jedinici dnevno.
  •  Takse u hotelima kategorizacije 2* iznosiće 0,50 eura dnevno po sobi. — plaća se na licu mesta 
  •  Trajekt na relaciji Igumenica – Krf – Igumenica — povratna karta 5 eura po osobi — plaća se u Agenciji

 

NAPOMENA: 
Organizator putovanja zadrzava pravo da na osnovu posebne odluke odobri popuste i proda svoje slobodne kapacitete po cenama nižim od onih u cenovniku. Putnici koji su uplatili aranžman po ovom cenovniku u tom slučaju nemaju pravo da potražuju nadoknadu za razliku u ceni. Posebna odluka biće istaknuta u agenciji i na zvaničnom sajtu agencije u vidu: First Minute, Last Minute, Popusti...
Putnici na autobuskom prevozu su dužni da se informišu o mestu i vremenu polaska na putovanje 1 dan pred polazak na put u slučaju da pre toga ne dobiju obaveštenje od strane Agencije. Na polazak treba doći najkasnije 30 minuta pre naznačenog vremena polaska. 
Putnici na sopstvenom prevozu su dužni da najkasnije 2 dana pre polaska , u agenciji preuzmu voucher.

 

NAPOMENA U VEZI SMEŠTAJA:Opisi smeštaja su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnog objekta organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnog objekta.U slučaju neadekvatnog smeštaja ili drugog problema, mole se putnici da se obrate predstavniku agencije na destinaciji.
Napominjemo da se u praksi često događa da iako je rezervisana dvokrevetna smeštajna jedinica, bude obezbeđena soba sa više kreveta, te se u tom slučaju smatra da je organizator ispunio svoju obavezu iz ugovora, a stranka ovim obaveštena o mogućnosti postojanja više kreveta u smeštajnoj jedinici. Gosti su dužni da sami vode računa o higijeni i poštuju kućni red. Mere kreveta u Grčkoj se razlikuju od naših standarda, npr.standard za normalan krevet je širine od 75–90cm. Napominjemo da WiFi zbog opterećenosti mreže u nekom periodu može doći do otežane komunikacije. 
Agencija pravi raspored sedenja uzimajući ravnopravno u obzir: starost putnika (stara lica ili porodice sa decom), bolest ili fizičke nedostatke putnika, kao i vreme uplate. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište koje mu agencija dodeli.

 

Prtljag putnika je ograničen na: 1 putni kofer (torbu) i 1 ručni prtljag po putniku. Mole se putnici da imaju razumevanja da je grupno putovanje, i tome je sve podređeno. Muzika i filmovi su neutralini po svom sadrzaju, kao i temperatura u vozilu, te ne može biti podređena individualnim željama..Tokom vožnje autobusom pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava je najstrože zabranjeno.Pauze tokom putovanja se prave kod većih motela u razmacima od 3-4 sata. Organizator putovanja nije u stanju da predvidi dužinu zadržavanja na granicama radi pasoških i carinskih formalnosti, niti da utiče na redosled prelaska autobusa na graničnim prelazima. Nakon dolaska autobusa u letovalište, zbog ograničenih uslova , uskih ulica i saobraćajnih propisa, autobus će se parkirati što je moguće bliže smeštajnom objektu. Organizator nije u obavezi da obezbedi prevoz ili prenos prtljaga od/do mesta parkiranja autobusa do smeštajnog objekta. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima tokom putovanja i za vreme boravka. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu ili u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer niti prevoznik niti agencija ne odgovara za isto. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (tuče, krađe...) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. U slučaju eventualne štete koju putnik učini u smeštajnoj jedinici ili objektu dužan je nadoknaditi lično na licu mesta. 
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Za ulazak u zemlje Evropske Unije neophodno je da putna isparava važi minimum 6 meseci od završetka planiranog putovanja.Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju itd.) informišu na sajtu Delegacije EU www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Opštim uslovima putovanja. Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost.Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. U slucaju promena na monetarnom trzistu, trzistu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator zadrzava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre pocetka putovanja. Cena aranžmana je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa, u suprotnom garantovan je iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

Aranžman je rađen na bazi minimum 60 putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Mole se putnici da pažljivo pročitaju Program putovanja i Opšte uslove putovanja je su oni sastavni deo Ugovora o putovanju i obavezujući su za obe ugovorene strane. Organizator putovanja Bg turs plus, licenca OTP 47/2015. Za ovo putovanje važe Opšti uslovi putovanja Organizatora.Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem Agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama Agencije. Potpisivanjem ugovora o putovanju, putnik potvrdjuje da mu je urucena potvrda garancije putovanja I da u celosti prihvata posebne uslove Milenijum osiguranja a.d.o., Beograd.Potvrda se odnosi na sve putnike koji su obuhvaceni ugovorom o putovanju pod navedenim brojem. Osoba zaduzena za prijem reklamacija u agenciji: Jelena Radisavljevic, 011 2287022, e mail: bgtursplus@gmail.com, Kneza Viseslava 63, Vidikovac, Beograd.

 

 

Priijavite se za letovanje u "8 dana na Krfu u top sezoni"BGTURS+ agencija će Vas kontaktirati u roku od 24h od prijema Vaše prijave!