+381(0)11 22 870 22 | 062 323 423

VIŠEGRAD

Mokra Gora, Andrićgrad idealno mesto za opuštanje u prirodi. Višegrad je grad u istočnoj Bosni, na reci Drini. Obale Drine u Višegradu spaja stari most.


  • Polazak iz Beograda u 05:30 časova sa parkinga preko puta « Buvlje pijace « na Novom Beogradu.
  • Nakon vožnje preko Milanovca, Čačka, Užica dolazak na Mokru goru gde je predviđen obilazak Drvengrada. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. 
  • U dogovoreno vreme nastavak putovanja ka Višegradu.

    Po obavljanju graničnih formalnosti dolazak u Višegrad i obilazak Andrićgrada, mosta na Drini (Na Drini ćuprija). Slobodno vreme.

  • U dogovoreno vreme polazak za Beograd. Dolazak na mesto polaska u večernjim časovima.

    Napomena: zbog mogućih dužih zadržavanja na graničnim prelazima, radova na putu ili iznenadnih nepredviđenih dešavanja i preusmeravanja u saobraćaju postoji mogućnost da dolazak na destinaciju ili povratak u Beograd bude kasniji od planiranog. 

ARANŽMAN OBUHVATA:                                              

-  prevoz autobusom turistčke klase (dvd, klima)
-  usluge vodiča tokom putovanja
-  agencijske troškove

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:      

- individualne troškove
- ulaznicu za Drvengrad — 250,00 rsd po osobi

Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem Agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama Agencije i na ovom sajtu.

Potpisivanjem ugovora o putovanju, putnik potvrdjuje da mu je urucena potvrda garancija putovanja i da u celosti prihvata posebne uslove Milenijum a.d.o. Beograd, osiguranja.

Potvrda se odnosi na sve putnike koji su obuhvaceni ugovorom o putovanju pod navedenim brojem. Osoba zaduzena za prijem reklamacija u agenciji:

- Osoba zaduzena za prijem reklamacija u agenciji: Jelena Radisavljevic, 0112287022, e mail: bgtursplus@gmail.com, Kneza Viseslava 63, Rakovica, Beograd.

Minimalni broj putnika za realizaciju programa je 50 putnika. BG Turs plus je organizator putovanja - licenca OTP 47/2015.

Za ovo putovanje važe Opšti uslovi putovanja Organizatora. 

Priijavite se za "VIŠEGRAD"BGTURS+ agencija će Vas kontaktirati u roku od 24h od prijema Vaše prijave!