+381(0)11 22 870 22 | 062 323 423

SEGEDIN

Posetite ovaj predivan grad koji predstavlja regionalni centar jugoistočnog dela Mađarske, ujedno je I glavni grad županije Čongrad.


  • Polazak iz Beograda u 05:30 časova I iz Novog Sada sa parkinga kod Lokomotive u 06:45 časova (tačno vreme i mesto polaska autobusa biće poznato dan pred putovanje). Dnevna vožnja preko Subotice prema mađarskoj granici. Nakon graničnih formalnosti dolazak u Segedin. Po dolasku obilazak grada I njegovih znamenitosti u pratnji vodiča. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Individualni odlazak do trznog centra Arkad. Pre polaska za Srbiju obilazak hipermarketa Auchan ( bivša Cora), Praktikera I Metroa. Polazak za Srbiju oko 18 h. Dolazak u Beograd u kasnim večernjim časovima.

     

    *Napomena: zbog mogućih dužih zadržavanja na graničnim prelazima, radova na putu ili iznenadnih nepredviđenih dešavanja  I preusmeravanja u saobraćaju postoji mogućnost da dolazak na destinaciju ili povratak u Beograd bude kasniji od planiranog. 

Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu evra UniCredit banke.

ARANŽMAN OBUHVATA:   

-prevoz autobusom na relaciji po programu

-usluge vodiča tokom putovanja

-agencijske usluge

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

-individualne troškove

-putno zdravstveno osiguranje

 

Program je rađen na bazi najmanje prijavljenih 55 plativih putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator putovanja zadržava pravo da otkaže aranžman I o tome obavesti prijavljene putnike najkasnije 5 dana pre objavljenog datuma polaska. Agencija zadržava pravo izmene u program putovanja/ redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti I više sile.

Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja Bg turs plus, licenca OTP 47/2015. Za ovo putovanje važe Opšti uslovi putovanja Organizatora. Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem Agencija ne snosi odgovornost.

Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama Agencije.

Potpisivanjem ugovora o putovanju, putnik potvrdjuje da mu je urucena potvrda garancije putovanja I da u celosti prihvata posebne uslove Milenijum osiguranja a.d.o., Beograd. Potvrda se odnosi na sve putnike koji su obuhvaceni ugovorm o putovanju pod navedenim brojem. Osoba zaduzena za prijem reklamacija u agenciji: Jelena Radisavljevic, 011 2287022, e mail: bgtursplus@gmail.com, Kneza Viseslava 63, Vidikovac, Beograd.

 

Priijavite se za "SEGEDIN"BGTURS+ agencija će Vas kontaktirati u roku od 24h od prijema Vaše prijave!