+381(0)11 22 870 22 | 062 323 423

PARNDORF - DAN RASPRODAJE

Odmorite se kupujući u jednom od najvećih i najpovoljnijih tržnih centara Austrije!!


  • Polazak iz Beograda oko 20:00 h (tačno mesto i vreme biće poznato dan pred putovanje) I iz Novog Sada sa parkinga kod Lokomotive oko 21:15 h . Noćna vožnja kroz Mađarsku do Austrije sa usputnim pauzama.

  • - Dolazak u tržni centar Parndorf u jutarnjim satima. Slobodno vreme za shopping. Polazak iz Parndorfa ka Srbiji u 20:00 casova.

  • Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima.

    Napomena: zbog mogućih dužih zadržavanja na graničnim prelazima, radova na putu ili iznenadnih nepredviđenih dešavanja i preusmeravanja u saobraćaju postoji mogućnost da dolazak na destinaciju ili povratak u Beograd bude kasniji od planiranog. 

Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu evra UniCredit banke.     

           

ARANŽMAN OBUHVATA:                                    

-prevoz autobusom na navedenoj relaciji       

-usluge vodiča tokom putovanja                       

-poseta tržnom centru Pandorf             

-agencijske troškove

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

- individualne troškove

- međunarodno zdravstveno osiguranje — 250,00 rsd po osobi

 

POVRAĆAJ PDV-A, PRAVA I OBAVEZE

 

Na graničnom prelazu se čeka overa dokumenata za povraćaj PDV-a (Tax Free ili AFA). Da  bi putnik stekao pravo na povraćaj pdv-a, potrebno je da iznos na jednom fiskalnom računu bude minimum 75,01 eur.

 U samom objektu gde putnik dobije racun u obavezi je da naglasi da zeli povracaj pdv-a – upravo da bi od samog prodavca dobio popunjen obrazac koji je potreban uz sam fiskalni račun.

Prodavac može sam izdati popunjen obrazac ili uputiti putnika da obrazac zatraži u Global Blue Tax Free objektu koji se nalazi u kompleksu Parndorfa.

Obavezno uraditi kopije računa I obrazaca.

Na mađarskom graničnom prelazu svi putnici će dobiti informacije od vodiča o samoj proceduri overe dokumenata.

Ovim putem se obaveštavaju svi putnici koji vrše povraćaj Pdv-a, da carina Republike Srbije ima pravo da ocarini robu čija vrednost prelazi 100 eur-a, tako što se na licu mesta plaća 33% vrednosti robe.

Napomene vezane za raspored sedenja u autobusu: Potpisivanjem ugovora ili elektronskim putem putnik je dužan da prihvati svako mesto u autobusu koje mu dodeli Agencija. Naknadne izmene nisu moguće. Agencija pravi raspored sedenja u autobusu, prema strukturi autobusa i putnika, uzimajući u obzir starija lica, porodice sa malom decom, trudnice, kao i vreme uplate. 

Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem Agencija ne snosi odgovornost.

Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama Agencije.

Osoba zaduzena za prijem reklamacija u agenciji: JelenaRadisavljevic, 011 2287022, e mail: bgtursplus@gmail.com, KnezaViseslava 63, Vidikovac, Beograd.

Napomena: Minimalni broj putnika za realizaciju programa je 50 putnika.

Organizator putovanja Bg turs plus, licenca OTP 47/2015.

Za ovo putovanje važe Opšti uslovi putovanja Organizatora.

Priijavite se za "PARNDORF - DAN RASPRODAJE"BGTURS+ agencija će Vas kontaktirati u roku od 24h od prijema Vaše prijave!